PULP

'Paper uniqueness from leftover plants.' PULP is het onderwerp van mijn Proeve van meesterschap. Ik maak papier van afval stelen uit de bloemenbranche. Mijn doel is om dit papier toe te passen in hoogwaardig vakwerk, de branche te inspireren en bewustwording te kweken over recyclen.

Op dit moment ben ik bezig met het traject van de Proeve van Meesterschap. Dit is een opleiding binnen de bloemenbranche om erkend bloemsierkunstenaar / meester in de bloemsierkunst te worden. PULP is het onderwerp van mijn Proeve van Meesterschap en is een acroniem voor Paper Uniqueness from Leftover Plants. Ik maak papier van afval uit de bloemenbranche. De vele testen resulteerden in een ruim assortiment aan verschillende soorten papier. Door alle testen heb ik ervaring opgedaan en kan ik de ‘papier potentie’ van stelen herkennen en inschatten wat voor papier dit zal opleveren. Mijn doel is om dit papier toe te passen in hoogwaardig vakwerk, de branche te inspireren en bewustwording te kweken voor de mogelijkheid van recyclen.

Ik streef ernaar om het eindproduct te vervaardigen met 100% natuurlijk materiaal en hierbij het milieu niet aanvullend te belasten.

Malou van der Burg

Ik slaag erin om het papier waterdicht te maken door toevoegen van een natuurlijke lak die naderhand biologisch afbreekbaar is. Hierdoor kan bij het eindresultaat water worden toegevoegd en heeft het papier een nog bredere toepassing. Tijdens het traject van de Proeve van Meesterschap ontdekte ik manieren om het proces efficiënter en duurzamer te maken. Ook is er een vormstudie gedaan wat op de geplande eind expositie is terug te zien in het eindresultaat.